Escenda Racelogger App – G-force, 0-100 eller toppfart?

May 10, 2016

racelogger

Raceloggerappen för iPhone är utvecklad av Escenda Interactive. Appen använder de interna sensorerna så som gyro, accelerometer och GPS. Med hjälp av filtrering och bearbetning av data från sensorerna får man en bra positionering.

I appen finns tre olika körlägen;

Sprint: I detta läge väljer man en separat start- och målpunkt för sitt race.
Circuit: Här är start och målpunkt samma och appen mäter bland annat varvtider.
Drive: Free driving. Här loggas allt från att man börjar köra tills man manuellt avslutar.

Appen loggar bland annat position, G-krafter, toppfart, sträcka samt varvtider.
Analysvyn visar loggad data som presenteras i grafer, tabeller och på karta.

Vill man dela med sig av sin körning finns möjligheten att dela på Facebook. Önskar man istället att exportera loggad data görs det enkelt, du får ett mail med en Excel-fil.
Nöjer du dig inte med detta så går det även att filma sitt race och dessutom få överlagt data i filmen. Denna lagras sedan i ditt bildbibliotek.

Ladda ner appen i Appstore och lämna gärna feedback på vår Facebooksida!